12.7.2011

MS-tauti ja luiden aikainen haurastuminen

Juuri MS-diagnoosin saaneiden ja potilaiden, joilla on yksittäinen kliininen MS-oire ilman diagnoosia, luustoa tutkittiin tuoreessa norjalais­tutkimuksessa. Potilaat olivat vielä vähäoireisia ja hyväkuntoisia. Yllättävää oli, että joko osteoporoosia tai alentunutta luun tiheyttä eli osteopeniaa löydettiin 51 prosentilla sairaista, kontrolliryhmällä vastaavia löydöksiä oli 37 prosentilla. Tulokset pysyivät samana, vaikka otettiin huomioon muut luuntiheyteen vaikuttavat tekijät ryhmien välillä.

”Olemme tienneet, että pitkään MS-tautia sairastaneilla on riski alhaiseen luuntiheyteen ja luunmurtumiin, mutta emme tienneet, että tämä alkaa jo näin aikaisin, ja että aiheutuuko tämä kuntoilun vähenemisestä liikkuvuuden huonontuessa, vai lääkityksistä, vai D-vitamiinin puutteesta tai auringonvalon puutteesta”, sanoo tutkija Stine Marit Moen Oslon yliopistollisesta sairaalasta. ”Hypoteesimme oli, että mikäli D-vitamiinin puutos on tärkeä tekijä MS-taudin puhkeamisessa, sen vaikutukset luuntiheydessä olisivat nähtävissä jo taudin alkupuolella."

Lähteet:
Study Shows Link Between Bone Density and MS
Poor bone health may start early in people with multiple sclerosis

Osteoporoosin muita riskitekijöitä D-vitamiinin puutteen lisäksi ovat mm. kortisonilääkitys ja vähäinen liikunta.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...