26.9.2012

Tutkimuskatsaus "The therapeutic potential of cannabis and cannabinoids"

Deutsches Ärzteblatt international -lehti julkaisi heinäkuussa uuden tutkimuskatsauksen kannabiksen ja kannabinoidien terapeuttisista mahdollisuuksista. Otteita tiivistelmästä:
More than 100 controlled clinical trials of cannabinoids or whole-plant preparations for various indications have been conducted since 1975.
– –
In Germany, a cannabis extract was approved in 2011 for the treatment of moderate to severe refractory spasticity in multiple sclerosis. It is commonly used off label for the treatment of anorexia, nausea, and neuropathic pain.
– –
The most common side effects of cannabinoids are tiredness and dizziness (in more than 10% of patients), psychological effects, and dry mouth. Tolerance to these side effects nearly always develops within a short time. Withdrawal symptoms are hardly ever a problem in the therapeutic setting.
– –
There is now clear evidence that cannabinoids are useful for the treatment of various medical conditions.

Lisätty tutkimussivulle.

19.9.2012

Kyselytutkimus kannabiksen kotikasvatuksesta

Vuonna 2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kartoitti kannabiksen kotikasvatuksen laajuutta ja piirteitä kyselytutkimuksella, mistä kerroin tuolloin blogissani ja itse myös osallistuin. Tutkimuksessa mm. selvisi, että suuri osa kotikasvattajista kasvattaa kannabista myös lääkinnälliseen käyttöön. Nyt vastaava tutkimus toteutetaan toisen kerran, osana kansainvälistä hanketta. Kysely aukeaa maanantaina 24.9.2012. Suosittelen asiaa harrastavia osallistumaan, ohessa tiedote aiheesta.



Kansainvälinen tutkimus kannabiksen kasvattamisesta 2012

Tiedote tutkimukseen osallistujille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa kyselytutkimuksen kannabiksen kotimaisesta kasvattamisesta. Tämä on toinen kerta, kun tällainen tutkimus tehdään Suomessa. Edellinen toteutettiin vuonna 2009 ja sen keskeiset tulokset on raportoitu Pekka Hakkaraisen, Jussi Perälän ja Leena Metson kirjoittamassa artikkelissa ”Kukkaa pukkaa – Kannabiksen kotikasvatus Suomessa” Yhteiskuntapolitiikka-lehden numerossa 2/2011.
Tutkimus toteutetaan aikaisempaan tapaan verkossa täytettävän kyselylomakkeen avulla. Suomen tiedonkeruu on osa kansainvälisen tutkijaverkoston Global Cannabis Cultivation Research Consortium (GCCRC) yhteishanketta, jossa on mukana tutkijoita Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Australaasiasta (lisätietoja hankkeesta osoitteessa www.worldwideweed.nl). Tarkoituksena on vertailla kannabiksen kasvattamisen merkityksiä, motiiveja ja käytäntöjä eri maissa ja erilaisilla kasvattajilla. Suomen osahankkeesta ja suomenkielisestä lomakkeesta vastaavat osastojohtaja Pekka Hakkarainen (THL) ja tutkija Jussi Perälä (Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry.).
Osallistuaksesi tähän tutkimukseen sinun on täytettävä seuraavat ehdot:
  • Olet kasvattanut kannabista ainakin yhden kerran tai kasvatat kannabista parhaillaan
  • Olet vähintään 18-vuotias
  • Asut Suomessa
Lomakkeessa kysytään kokemuksiasi kannabiksen kasvattamisesta, perusteitasi kasvattamiselle, omaa kannabiksen ja muiden päihteiden käyttöäsi sekä suhdettasi huumemarkkinoihin. Vastaaminen vie aikaa noin 20–30 minuuttia, riippuen kokemuksiesi laajuudesta kysyttävien asioiden parissa.
Osallistumisesi edesauttaa tiedon lisäämistä kannabiksen kasvattamisesta. Kansainvälisen yhteistyön avulla voimme vertailla suomalaista kannabiksen kasvatusta muiden maiden tilanteeseen. Suomen kansalliset tulokset julkaistaan kotimaisessa tieteellisessä aikakauslehdessä ja eri maiden vertailutiedot kansainvälisissä tiedelehdissä. Lisäksi tutkimuksen tuloksia esitellään seminaareissa ja tiedotusvälineissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Osallistumisesi perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Kaikki kyselylomakkeella kerätty tieto on ehdottoman luottamuksellista. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä suojatuilla sivuilla. IP-osoitteita tai muita yksilöitävissä olevia lokitietoja tutkimukseen osallistumisesta ei kerätä. Tutkimusraportit perustuvat vastausjakaumiin, joten niistä ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Tutkimusaineisto säilytetään turvallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tutkittavien suojan periaatteet on käsitelty THL:n tutkimuseettisessä työryhmässä.
Kyselytutkimus avataan vastaajille 24.09.2012. Osallistuminen tutkimukseen tapahtuu vastaamalla kysymyslomakkeeseen Internetissä osoitteessa www.thl.fi/kukka2. Kysely on avoinna 24.03.2013 saakka.
Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä allekirjoittaneisiin. Kansainvälisen tutkimuksen edistymistä ja sen tuloksia voit seurata tutkimusprojektin verkkosivuilla osoitteessa www.worldwideweed.nl ja Twitterissä osoitteessa https://twitter.com/wor1dwideweed.
Kiitämme mielenkiinnostasi tätä tiedotetta kohtaan. Jotta Suomen tilanteesta saataisiin mahdollisimman kattava ja edustava kuva, toivomme runsasta osallistumista tutkimukseen.

Osastojohtaja Pekka Hakkarainen
pekka.hakkarainen@thl.fi
Puh. +358 29 524 7161
Asiantuntija Jussi Perälä
jussi.perala@ehyt.fi
Puh. +358 50 591 9020

www.thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, puh/tel +358 29 524 6000


4.9.2012