7.11.2013

Liikunta on lääke

Uuden tutkimuksen mukaan aerobinen liikunta voi parantaa MS-tautia sairastavien muistia. MS-tautiin liittyy hippokampuksen atrofiaa (surkastumista), ja noin puolet MS-tautia sairastavista kärsii muistiongelmista. Hippokampuksella eli aivotursolla on keskeinen rooli muistitoiminnoissa.

Tutkimuksessa muistiongelmista kärsivät MS-potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen suoritti ei-aerobista liikuntaa (venyttelyä) ja toinen aerobista liikuntaa (kuntopyöräilyä). Kolmen kuukauden jälkeen aerobista liikuntaa harrastaneiden hippokampus oli kasvanut keskimäärin 16,5 prosenttia ja muisti oli parantunut 53,7 %. Venyttelyryhmällä ei havaittu merkittäviä muutoksia.

Lähteet:
ScienceDaily: Aerobic Exercise Benefits Memory in Persons With MS
PubMed: Aerobic exercise increases hippocampal volume and improves memory in multiple sclerosis: Preliminary findings.